ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες έως 5 κιλά!

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.    Γενικά 
Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του www.eventeshop.gr. Στο παρόν κείμενο παρατίθενται οι όροι που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αφενός του www.eventeshop.gr και αφετέρου όσων χρηστών επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας.

Οι χρήστες/επισκέπτες, πριν κάνουν χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτού, καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους που διέπουν τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματός και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω όρων από τους χρήστες/επισκέπτες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Το eventeshop.gr έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες όρους μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση του, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το www.eventeshop.gr των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση όρου.

Για οποιοδήποτε ορθογραφικό λάθος στο περιεχόμενο των πληροφοριών, τις περιγραφές των προϊόντων και τις τιμές αυτών, δε φέρουμε καμία ευθύνη. Ο χρήστης/επισκέπτης που χρησιμοποιεί της υπηρεσίες και τα προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, υποχρεούται να το κάνει σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, στη λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Το eventeshop.gr δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ.

Το eventeshop.gr προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. Δικαιούται επίσης το eventeshop.gr να συντηρεί τον δικτυακό τόπο, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή της λειτουργίας του.

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

2.    Πωλούμενα είδη
Μέσα από τον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο διατίθενται προϊόντα σχετικά με το γάμο και τη βάπτιση. Τα κύρια χαρακτηριστικά παρατίθενται στην περιγραφή εκάστου προϊόντος. Το ενδεχόμενο τα προς πώληση προϊόντα να μην ανταποκρίνονται στα υφάσματα όσον αφορά τις εικόνες και τα χρώματα, υπόκειται στο πρόγραμμα ανάγνωσης του διαδικτύου και τα χαρακτηριστικά ανάλυσης της οθόνης του χρήστη.
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση. Το eventeshop.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων του χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνιση της στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

3.    Τιμολόγηση πωλούμενων προϊόντων

Οι αναγραφόμενες τιμές για τους επισκέπτες μας εμφανίζονται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος αποστολής, όπου αυτό προκύπτει.
Το eventeshop.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλείσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από αυτό. Το eventeshop.gr σας παρέχει τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, να επιλέξετε τον τύπο του παραστατικού το οποίο επιθυμείτε να εκδοθεί, απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας. Η συναλλαγή θα θεωρείται ολοκληρωθείσα μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σημειώνεται ότι το eventeshop.gr δύναται να υπαναχωρήσει και να μην εκπληρώσει μία παραγγελία, αναιτιολογήτως, ενώ στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί.

4.    Παραγγελίες, τρόποι πληρωμής, τρόποι αποστολής
Οι παραγγελίες δίνονται με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας.
Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αγορές προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας μας, το eventeshop.gr διαθέτει τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται μέσα στην ιστοσελίδα μας.
Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση την οποία θα έχει ορίσει ο εκάστοτε πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Το eventeshop.gr συνεργάζεται με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier), προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων όπως και με δικά της μέσα. Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τους πελάτες του eventeshop.gr όπου αυτά υφίστανται, οι οποίοι θα ενημερώνονται για το ακριβές κόστος της εκάστοτε αποστολής πριν από την υποβολή της τελικής τους παραγγελίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται το κόστος αποστολής να μην υπολογιστεί σωστά από το σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση υπεύθυνος του eventeshop.gr θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για τη διαφορά στο κόστος, διατηρώντας από την πλευρά σας το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας αν διαφωνείτε με το κόστος αυτό, ή να επιλέξετε διαφορετικό τρόπο παράδοσης.   

Το eventeshop.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων στους πελάτες της εντός 5 – 10 ημερών, σε περίπτωση όμως καθυστέρησης για οποιονδήποτε λόγο, το eventeshop.gr δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης. Ο χρόνος παράδοσης είναι κατά προσέγγιση.

5.    Κίνδυνος Ζημίας ή Καταστροφής Προϊόντων
Τα προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του αγοραστή και παραμένουν στην κυριότητα του eventeshop.gr μέχρι την τελική του εξόφληση.

6.    Ακύρωση παραγγελίας
Το eventeshop.gr προσφέρει τη δυνατότητα να ακυρώσετε μια παραγγελία, η οποία έχει ήδη καταχωρηθεί, με τους εξής τρόπους:
Α) στέλνοντας e-mail στο info@eventeshop.gr με θέμα «Ακύρωση παραγγελίας» συμπληρώνοντας τον αριθμό της παραγγελίας
Β) τηλεφωνικά στο 6949271871
Η ακύρωση παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών. Μετά το παραπάνω χρονικό σημείο καμία ακύρωση δεν θα γίνεται δεκτή.

7.    Επιστροφές – Αλλαγές Προϊόντων
Για την αποφυγή της δικής σας ταλαιπωρίας θα σας συνιστούσαμε να προσέχετε κατά τη στιγμή παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση του πωλούμενου προϊόντος και το άθικτο της συσκευασίας του, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, όπως εσφαλμένη αποστολή προϊόντος, σπασμένο προϊόν, αλλοιωμένο προϊόν, κλπ.

Ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής ή αλλαγής του προϊόντας στην περίπτωση:
α) εσφαλμένης αποστολής προϊόντος,
β) σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό.
γ) δεν είναι το σωστό νούμερο
δ) το προϊόν δεν τον ικανοποιεί
Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την αλλαγή – επιστροφή του προϊόντος που έχει λάβει, θα πρέπει εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αγοράς:
α) να αποστείλει e-mail στο info@eventeshop.gr με θέμα «Αίτηση αλλαγής της παραγγελίας» συμπληρώνοντας τον αριθμό της
β) να τηλεφωνήσει στο 6949271871
Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που βρισκόταν κατά την αγορά, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο και να μην είναι προϊόν που αγοράστηκε με έκπτωση ή προσφορά.

Στην περίπτωση της λανθασμένη αποστολής προϊόντος, τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν το eventeshop.gr. Στις λοιπές περιπτώσεις αλλαγής – επιστροφής, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και φέρει την ευθύνη για την απώλεια ή τη χειροτέρευση των προϊόντων μέχρι την επιστροφή τους στο eventeshop.gr. Κατά συνέπεια, σας συνιστούμε οι επιστροφές να πραγματοποιούνται με τη χρήση υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier). Σε περίπτωση που το προϊόν για αλλαγή -επιστροφή δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω, το δέμα θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ίδιου.

Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές για παραγγελίες που περιλαμβάνουν πρόσθετες εργασίες που γίνονται αποκλειστικά για εσάς και αποκλείουν τη δυνατότητα να πωληθούν τα προϊόντα  στη συνέχεια σε άλλον. Ενδεικτικά οι κατηγορίες που δεν επιτρέπεται η επιστροφή είναι έτοιμες μπομπονιέρες, γλυκά, ζαχαρωτά κλπ. και γενικά οτιδήποτε προϋποθέτει επεξεργασίες προσαρμογής για εσάς και άρα αποκλείει τη δυνατότητα να πωληθούν σε άλλον.
Επίσης, στην περίπτωση που έχει δοθεί προκαταβολή, με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής, για μια παραγγελία που εμπεριέχει προϊόντα με κατάσταση διαθεσιμότητας «κατόπιν παραγγελίας» δεν θα υπάρχει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

8.    Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από έστω και ελαφρά αμέλεια από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για το eventeshop.gr, τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες του.

Το eventeshop.gr σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ), η οποία προκύπτει για χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ακόμα, το eventeshop.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κλπ.

Επίσης, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από μη κάτοχο, εφόσον δεν έχει δηλωθεί στην τράπεζα η απώλειά της, καθώς συνιστά ευθύνη του πελάτη η φύλαξη της πιστωτικής του κάρτας.

9.    Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Ο παρών δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, κάθε μορφής δεδομένων, λογισμικού, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του eventeshop.gr και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επίσης, οτιδήποτε μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, συνιστά ιδιοκτησία του eventeshop.gr, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και νόμιμο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του eventeshop.gr.

10.    Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Οι χρήστες του εν λόγω διαδικτυακού τόπου μπορούν να τον επισκέπτονται χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους και χωρίς να παρέχουν οποιαδήποτε προσωπικό τους στοιχείο χωρίς τη ρητή συναίνεσή τους. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη ζητούνται κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας, τα οποία συλλέγονται για την αποτελεσματική ολοκλήρωση της κάθε συναλλαγής, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους χωρίς να τηρηθούν οι εφαρμοστέοι νόμοι.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στο eventeshop.gr καθώς και για το δικαίωμά του υποβολής των δεδομένων αυτών.
Το eventeshop.gr αντιτίθεται στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων και η πολιτική της είναι να μη συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται δεδομένα των προσώπων αυτών.

Με την εξαίρεση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων που εκτίθενται στην πολιτική ιδιωτικότητας, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς την ιστοσελίδα του eventeshop.gr με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, το eventeshop.gr θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ δεν θα έχει καμία δέσμευση ως προς τις πληροφορίες αυτές. Το eventeshop.gr είναι ελεύθερο να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προώθησης των προϊόντων που προσφέρει μέσω διαδικτύου.

11.    Ιστοσελίδες και σύνδεσμοι τρίτων

Αυτή η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η σύνδεση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/επισκέπτη. Οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του eventeshop.gr ,όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

Ομοίως, πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου μας. Το eventeshop.gr δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.

12.    Cookies
Όπως και οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι έτσι και αυτός χρησιμοποιεί cookies, έτσι ώστε το eventeshop.gr να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος χρήστης/επισκέπτης περιηγείται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Χωρίς τα cookies θα ήταν αδύνατο το eventeshop.gr να προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου σημαντικές υπηρεσίες όπως, κατάσταση παραγγελιών, αποθήκευση προϊόντων στο καλάθι κλπ.

Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.

13.    Διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει την δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να ζητά να πληροφορείται για νέα προϊόντα που διαθέτει το eventeshop.gr μέσω αυτού, όπως και για τυχόν άλλες προσφορές, με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω τηλεφώνου, e-mail, ή με το ταχυδρομείο. Ο χρήστης/επισκέπτης που το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει τη διακοπή λήψης τέτοιων μηνυμάτων. Ακόμα το eventeshop.gr παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου λήψης newsletter στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, εάν δηλώσουν ότι θέλουν την υπηρεσία αυτή.


14.    Εφαρμοστέο δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία ή αξίωση προκύψει από τη λειτουργία του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ή από τις συναπτόμενες συμβάσεις αγοράς – πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση τους θα είναι τα Δικαστήρια της Μυτιλήνης.